Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ УЧЕНИЦИ
 
 / Ученици /

 / Матуранти /

 / Ученички парламент /

 / Петница /

 / Такмичења /

 / Ђак генерације /

 / Спортиста генерације /
   
  Ученички парламент:
 
-
даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и васпитање ученика,
- разматра однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи,
- обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима УП,
- активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и
- предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
   
  Чланови Ученичког парламента:
 
 Разред Име и презиме


 1-а

01. Крсман Лука Кршић
02. Софија Паскаш 1-б 01. Војин Медић
02. Богдан Станковић


 1-г 01. Сара Ергарац
02. Ања Мочковић


 2-а 01. Бошко Јелић
02. Лара Медић


 2-б 01. Филио Турајлић
02. Биљана Ћуић


 2-д 01. Милан Сладић
02. Александра Јовановић


 3-а 01. Ђурђина Ожеговић
02. Василија Бјелотомић


 3-б 01. Милица Дабић
02. Јелена Поповић


 3-д 01. Дејан Пробст
02. Стефан Цветићанин


 4-а 01. Милица Дураковић
02. Ана Беслаћ


 4-б 01. Милица Прерадовић
02. Дејана Ристовска


 4-д 01. Стефан Мандић
02. Зорана Мрђа