Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ О НАМА
 
 / Историјат школе /

 / Школски одбор /

 / Савет родитеља /

 / Библиотека /

 / Локација и уређење /

 / Кабинети /

 / Радионица /

 / Кантина /

 / АМРЕС /

 / Спортска сала /

 / Спортски терени /
   
 
Школски одбор има девет чланова од којих су три представника локалне заједнице, три представника школе, три преставника савета родитеља школе. Седницама Школског одбора могу да присуствују два представника ученика и један представник синдикалне организације.
   
  Састав Школског одбора:
 
 
 Из реда локалне самоуправе:  


 1. Милка Баста Скупштина Општинe Апатин


 2. Радомир Радујко Скупштина Општинe Апатин


 3. Милана Цветићанин Скупштина Општинe Апатин


   
 Из реда запослених:  


 1. Соња Крес Наставничко веће, председник Школског одбора


 2. Гордана Јовић Наставничко веће


 3. Тина Тркуља Наставничко веће


   
 Из реда родитеља:  


 1. Биљана Дураковић Савет родитеља


 2. Милан Марковић Савет родитеља


 3. Марија Беслаћ Савет родитеља


   
 Представници Ученичког парламента који учествују у раду школског одбора:


 1. Ана Беслаћ  


 2. Милица Дураковић  


   
 Представник синдикалне организације који учествује у раду школског одбора:


 1. Сандра Милетић Балаћ