Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ УЧЕНИЦИ
 
 / Ученици /

 / Матуранти /

 / Ученички парламент /

 / Петница /

 / Такмичења /

 / Ђак генерације /

 / Спортиста генерације /
   
  Шта је Петница?
   
  Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална и независна организација која се бави развојем научне културе и научне писмености.
   
 
   
  *Станица се сврстава у сам врх светских институција за ваншколско научно образовање младих.
   
 
   
  *Станица је смештена у Петници 7 км источно од Ваљева, на месту изабраном управо због изванредних природних и других погодности за извођење разноврсних практичних и теренских активности.
   
 
   
  Главнина програма ИСП је намењена основној циљној групи - ученицима средњих школа, тј. младима у узрасту од 15 до 19 година. Њима се нуди могућност да се пријаве за читаву серију семинара и курсева током једне године који се одржавају у неколико термина током зиме, пролећа, лета и јесени.
   
 
   
  Како се пријавити?
1. Написати аутобиографију
2. Написати есеј
3. Попунити формулар