Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ИНФО
 
 / Информације /

 / Пријем родитеља /

 / Дежурства наставника /

 / Упис /

 / Изборни предмети /

 / Звоно /

 / Календар рада /

 / Допунска настава, додатна
   настава, секције /

   
  Ученици првог разреда гимназије могли су да изаберу два од следећих понуђених изборних модула:
   
  1. Језик, медији и култура;
  2. Појединац, група и друштво;
  3. Здравље и спорт и
  4. Примењене науке.
 
   
  ИЗБОРНИ МОДУЛИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.
 
   
  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА:
   
 
 Модули Теме


 ЈАВНИ НАСТУП Увод у програм
Узори, идоли и идолатрија - слично, а различито.
Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?
Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља - има ли разлике?
Како се постаје идол?
Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века - битлсоманија. Како је до ње дошло?
Шта вођу чини вођом?
Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај.
Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на следбенике?
Шта је конформизам, које су његове последице и како му се одупрети.
Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?
Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или нагоре).
За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?


 КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ
 МЕДИЈСКИХ ПОРУКА
Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације.
Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба.
Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. Манипулација.
Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради добијања ексклузивних вести. Култура и некултура у медијима.
Говор мржње у медијима.
Слобода говора - употреба и злоупотреба, законска регулатива.
Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.
Моћ утицаја и ограничења различитих медија.
Медији - фактор формирања или праћења укуса јавности?
Будућност медија.


 ВРЕДНОСТИ Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: британско, немачко, јапанско, латиноамеричко...
Вредности и вредносни судови (добро - лоше; добро - зло; лепо - ружно; свето - световно; корисно - штетно; пријатно - непријатно; тачно - нетачно; успешно - неуспешно; истинито - лажно; пристојно - непристојно; уметничко - неуметничко).
Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих извора.
Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.
   
   
  2. ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО:
   
 
 Модули Теме


 ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО
 ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА
Увод у програм.
Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни наступ.
Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.
Асертивна комуникација.
Израз и стил говорника.
Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука на убедљивост наступа.
Познати говорници данашњице.
Јавни наступи у медијима.
Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.
Манипулација. Мотивациони говорници.
Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у јавним наступима.
Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.
Дикција, естетика и култура у јавним наступима.
Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.


 УСАМЉЕНОСТ
 ОДБАЧЕНОСТ
 ОТУЂЕНОСТ
Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.
Нове технологије -узрок или решење усамљености младих.
Велики брат и други ријалити програми отуђености - зашто имају велику гледаност?
Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.
Познати одбачени појединци у прошлости - зашто их је друштво одбацило?
Инквцизиција - однос према појединцима оптуженим за јерес. Галилео Галилеј - одустајање од уверења ради заштите од одбачености.
Расистичка дискриминација - одбаченост због боје коже.
Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у савременом свету.
Ејџизам - прихваћена дискриминација.
Солидарност међу људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености.
   
   
  3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
   
 
 Модули Теме


 СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ
 СУПСТАНЦЕ
Увод у програм.
Како делују психоактивне супстанце на организам младих?
Поводи и разлози за почетак употребе дувана.
Утицај дувана на физичке способности.
Истине и заблуде о алкохолу.
Спортски резултат, алкохол и кофеин.
Отворен, вербални, прикривени, неизговорени притисак средине на употребу психоактивних супстанци и могући одговори на њега.
Утицај физичког вежбања на одвикавање од психоактивних супстанци.
Спортско-рекреативне активности као вид превенције злоупотребе психоактивних супстанци и помоћ у процесу одвикавања.
Моћ и одговорност државе, медија и спортских клубова у заштити младих од злопупотребе психоактивних супстанци.
Спортисти и изазови допинга.
Професионални спорт и здравље - цена притиска да се постигне врхунски спортски резлутат.


 ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И
 РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ
Спортске активности и полна, емоционална и социјална зрелост.
Медији и њихова улога у формирању идеала физичког изгледа младих данас.
Физичка активност, задовољство сопственим телом и интимност.
Како спортско рекреативне активности делују на наше хормоне?
Повезаност физичког вежбања и спортско-рекреативних активности са самопоуздањем.
Врсте физичких активности и њихов утицај на репродуктивно здравље.
Претерано вежбање и проблем стерилитета.


 ПРАВИЛНА ИСХРАНА И
 ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У
 СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ

Телесна маса, структура тела, индекс телесне масе, базални метаболизам.
Принципи здраве ишране.
Ишрана младих - намирнице које су према саставу, енергетској вредности и значају неопходне за физичке и умне напоре.
Утицај медија на избор програма физичког вежбања исуплемената-додатака ишрани.
Претерана мршавост и гојазност - ризици и компликације по здравље.
Дијете и физичко вежбање - врсте, сврха, последице.
Поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању.
Спорт и рекреација као ефикасан начин за регулацију телесне тежине.
Сличности и разлике у ишрани и физичком вежбању у спорту и рекреацији.
Најчешћи програми вежбања, опоравка које млади бирају и ишрана- врсте, предности и недостаци.
Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација и начин ишране некад и сад.
Најчешће заблуде у вези са ишраном и физичким активностима. Како се млади информишу о здравим животним навикама?
   
   
  4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
   
 
 Модули Теме


 УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ
Израда модела "зелена кућа".
Соларни панел.
Израда прототипова полупропустљивих мембрана.
Човек и клима.
Фундаменталне и примењене науке, мултидисциплинарни приступ науци.
Образовање као примењена наука.
Наука и технологија у свакодневном животу.
"Зелени принципи" у савременој науци.
Открића која су променила свет.
Занимљиви експерименти.


 МОЈ ПРОЈЕКАТ Самостална/групна израда пројекта на одабрану тему
   
   
  НАПОМЕНА:
  Од четири понуђена модула ученици првог разреда бирају два, која ће похађати у току наредне школске године. Групе се формирају од минимум 15 ученика.