Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ИНФО
 
 / Информације /

 / Пријем родитеља /

 / Дежурства наставника /

 / Упис /

 / Изборни предмети /

 / Звоно /

 / Календар рада /

 / Допунска настава /

 / Додатна настава /
   
  01.09.2021.
  Одлука Тима о одвијању наставе од 01.09.2021. године
   
  05.12.2020.
  Веб алати - Подршка наставницима
   
  14.05.2020.
  Правила понашања у току пандемије
 
  Издавање дупликата:
  Поступак издавања дупликата јавних исправа