Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ИНФО
 
 / Информације /

 / Пријем родитеља /

 / Дежурства наставника /

 / Упис /

 / Изборни предмети /

 / Звоно /

 / Календар рада /

 / Допунска настава, додатна
   настава, секције /

   
 
  Национална платформа „Чувам те“:
  Прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Репубици Србији (ЛИНК)
   
 
  За родитеље:
  Шта би одрасли требало да знају у вези са превенцијом дигиталног насиља (ЛИНК)
   
 
  Издавање дупликата:
  Поступак издавања дупликата јавних исправа (ЛИНК)