Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ДОКУМЕНТА
 
 / Лична карта школе /

 / Издавање дупликата
  јавних исправа /

 / Закони /

 / Правилници - Акта /

 / Финансијска документација /

 / Јавне набавке /

 / Школска документа /

 
   
  / ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДУПЛИКАТА ЈАВНИХ ИСПРАВА /
   
   
  / ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ /
   
   
  / ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ /
   
 
  За све додатне информације обратите се на следеће е-маилове: