Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Spisak učenika

 Učenički parlament

 Prijem roditelja

 Vodič za roditelje

 Učenici generacije

 Priprema za fakultet

 Petnica

 
  UČENIČKI PARLAMENT (Školska 2018/2019. godina)
 
   
  Učenički parlament:
 
-
daje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, slobodnim vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje učenika,
- razmatra odnos učenika i nastavnika i stručnih saradnika i atmosferu u školi,
- obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima UP,
- aktivno učestvuje u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole i
- predlaže članove stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
   
  Članovi Učeničkog parlamenta:
 
 Razred Ime i prezime učenika


 1-a

01. Anđela Klecin
02. Jelena Vukmirović 1-b 01. Dragana Duraković
02. Aleksandra Mandić


 2-a 01. Nađa Mileusnić
02. Milica Vekić


 2-b 01. Dajana Zorić
02. Nikolina Grozdanić


 3-a 01. Dejana Krajačić
02. Ratsko Čortan


 3-b 01. Ognjen Mratinković
02. Vuk Ajduković


 4-a 01. Stefan Klecin
02. Milam Tarbuk


 4-b 01. Jelena Duraković
02. Vasilije Zorić


 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin