Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Istorijat Gimnazije

 Školski odbor

 Savet roditelja

 
  ŠKOLSKI ODBOR
 
 
Školski odbor ima devet članova od kojih su tri predstavnika lokalne zajednice, tri predstavnika škole, tri prestavnika saveta roditelja škole. Sednicama Školskog odbora mogu da prisustvuju dva predstavnika učenika i jedan predstavnik sindikalne organizacije.
   
  Sastav Školskog odbora:
 
 
 Ime i prezime Predlagač


 1. Sonja Kres Nastavničko veće


 2. Oliver Biljetina Nastavničko veće


 3. Vera Jančić Nastavničko veće


 4. Silvija Kićanović Počuča Savet roditelja


 5. Maša Damjanović Savet roditelja


 6. Dragana Uzelac Savet roditelja


 7. Dubravka Korać Skupština Opština Apatin


 8. Danijel Ajduk Skupština Opština Apatin


 9. Sanja Orabović Skupština Opština Apatin


   
  Predstavnici Učeničkog parlamenta koji učestvuju u radu školskog odbora su:
  Jelena Duraković 4-b i
  Vasilije Zorić 4-b.
   
  Predstavnik sindikalne organizacije koji učestvuje u radu školskog odbora je Mirjana Ćalić.
 
 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin