Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Direktor škole

 Administrativno-finansijska
 služba

 Pedagoško-psihološka služba

 Nastavno osoblje

 Biblioteka

 Pomoćno tehničko osoblje

 Dežurstva nastavnika

 
  PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA SLUŽBA
 
  Stručnu službu čini psiholog Sanija Sekicki
   
 
Najznačajnija uloga stručnog saradnika je savetodavna, da posreduje između učenika, nastavnika i roditelja. Bavi se motivacijom u postizanju boljih rezultata u učenju, pomaže u adolescentnim krizama, organizuje edukacije za učenike, a u saradnji sa predmetnim profesorima učestvuje u pripremi učenika za boravak u istraživačkoj stanici "Petnica", vrši ispitivanja za potrebe škole i radi na profesionalnoj orijentaciji maturanata, pruža pomoć nastavnicima u inoviranju nastave, učestvuje u radu stručnih aktiva i timova i pomaže učenicima u radu učeničkog parlamenta.
   
  Radno vreme Pedagoško-psihološke službe:
  Svakog radnog dana od 1. do 7. časa (7:30-13:35)
 
 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin