Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Direktor škole

 Administrativno-finansijska
 služba

 Pedagoško-psihološka služba

 Nastavno osoblje

 Biblioteka

 Pomoćno tehničko osoblje

 Dežurstva nastavnika

 
  NASTAVNO OSOBLJE
 
   
  Nastavničko veće čine svi nastavnici i stručni saradnici škole.
   
   
 
 Ime i prezime nastavnika Predmet koji predaje


 01. Mirjana Ćalić Srpski jezik i književnost; Jezik mediji i kultura


 02. Vera Jančić Srpski jezik i književnost


 03. Vojislav Petrović Nemački jezik


 04. Zorana Mišković Engleski jezik


 05. Andrea Petrović Engleski jezik


 06. Natalija Veljković Latinski jezik


 07. Branka Čvorkov Filozofija


 08. Tina Trkulja Likovna kultura


 09. Mirjana Mešinkovski Muzička kultura


 10. Oliver Biljetina Fizičko vaspitanje


 11. Svetlana Suzić Madić Geografija


 12. Sandra Miletić Balać Istorija


 13. Radmila Vanić Hemija


 14. Dejan Mrkovački Fizika; Primenjene nake


 15. Sandra Popović Matematika


 16. Dušanka Čugalj Matematika


 17. Sonja Kres Biologija; Zdravlje i sport


 18. Siniša Medić Računarstvo i informatika


 19. Branislava Gojić Kaurin Računarstvo i informatika


 20. Sanija Sekicki Psihologija


 21. Jelisaveta Šipić Sociologija; Ustav i građanska prava
Građansko vaspitanje; Pojedinac, grupa i društvo


 22. Spasoje Vukas Verska nastava


 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin